Sunday, August 18, 2013

Ek qata – be-kaar saa – baqalam khud – Muslim Saleem

Kuchha na paaya, muft ka sauda kiya
Log kehte hain yeh ham nay kya kiyaa?
Thee yeh ek be-kaar si shai jism main
Dil kisi ko de diya achha kiya

Ek qata - be kaar saa

No comments: